privacybeleid

De website www.praktijk-ayin.info en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Praktijk Ayin. (hierna: Ayin, statutair gevestigd te Bunde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie Limburg onder nummer 14120061. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Ayin garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ • de kosten van het consult

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar bertie@praktijk-ayin.info. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Ik ben u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op www.praktijk-ayin.info vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar bertie@praktijk-ayin.info sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Praktijk Ayin, Raadhuisplein 1K 6267 CW  Cadier en Keer. Ayin voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek..

Deel AYINEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook