TELEFOON

06 1244 7881

EMAIL:

BERTIE@PRAKTIJK-AYIN.INFO

OPENINGSTIJDEN

ENKEL OP AFSPRAAK

Energetisch Structurele Balans (E.S.B.)

ESB® is een zachte, snelle en zeer effectieve lichaamstherapie die gebruik maakt van zachte bewegingen gericht op het herstellen van structurele dysbalans, het verminderen van stress en pijn en het vergroten van persoonlijk bewustzijn en welzijn. Het is een complex systeem van diverse technieken, die in de toepassingsprincipes van ESB® een gemeenschappelijke basis vinden.

In ESB® gaan we ervan uit dat het lichaam van de mens een groot aantal zelfcorrectie- mechanismen bezit die ons gezond houden. Storende symptomen zijn een teken van een overbelasting van deze regelmechanismen; u zou kunnen spreken van een ontoereikende probleemoplossing. Het lichaam is niet meer in staat een adequate oplossing te vinden. Tijdens een ESB®- behandeling proberen we voor het lichaam een situatie te scheppen waarin het lichaam weer gepast kan reageren. We werken in ESB® niet tegen een functioneel lichamelijk of psychosomatisch symptoom, definiëren niet, hoe een mens er optimaal uit zou moeten zien, maar geven hem gericht de mogelijkheid en de ruimte, zich zelf te reorganiseren en van binnenuit te genezen. Hierdoor wordt ons streven naar en ontplooiing van het oorspronkelijke concept, van individuele aanleg en mogelijkheden tot zelfregulatie bereikt.

Wu Wei

De ESB®-behandeling is gebaseerd op Wu Wei, een grondstelling van het Taoïsme. Het begrip Wu Wei kom je nogal eens tegen in de klassieke werken over acupunctuur en in boeken over taoïstische acupunctuur en het betekent letterlijk vertaald: “niet handelen tegen de aard der dingen in”. In ESB® betekent dit het respecteren van het oorspronkelijke concept van de patiënt en het niet willen opdringen van de eigen wil, niet intelligenter willen zijn dan het subtiele lichaam.